Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Samenbinding
side picture

Samenbinding

Voor ieder adres van leden van de kerk ligt er elf keer per jaar een kerkblad klaar in de hal van het kerkgebouw. Jaarlijks wordt een gift gevraagd aan de lezers ter bestrijding van de onkosten. De redactie wordt gevormd door: Popke Jan Woudstra, Pauline Bleeker, Brand van der Pol.

Kopij moet uiterlijk op de vrijdag, negen dagen voor de derde zondag van de maand, ingeleverd worden. Dit kan op de volgende manieren: bij voorkeur per e-mail: samenbinding@tollebeek.nl of schriftelijk: inleveren op Sperwer 10, 8309 CM, Tollebeek. Bij de mededelingen op de beamer, voorafgaande aan de kerkdienst, wordt maandelijks melding gemaakt van de mogelijkheid om kopij in te leveren. De Samenbinding verschijnt normaal gesproken iedere derde zondag van de maand met uitzondering van de vakantiemaanden juli of augustus (afhankelijk van de schoolvakanties). Wij proberen om van de Samenbinding een makkelijk leesbaar kerkblad te maken voor oud en jong. Tips, suggesties, maar ook kritische opmerkingen zijn van harte welkom op het redactieadres.

Klik hier voor alle Samenbindingen van 2018
Klik hier voor alle Samenbindingen van 2017
Klik hier voor alle Samenbindingen van 2016
Klik hier voor alle Samenbindingen van 2015
Klik hier voor alle Samenbindingen van 2014
Klik hier voor alle Samenbindingen van 2013
Klik hier voor alle Samenbindingen van 2012
Klik hier voor alle Samenbindingen van 2011