Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » ANBI informatie » Periodieke Schenking

Periodieke Schenking

Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om de Protestantse Gemeente te Tollebeek financieel te steunen. Het is ook een aantrekkelijke vorm van steunverlening, omdat de fiscus flink meebetaalt. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Volledig aftrekbaar
Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u de Protestantse Gemeente te Tollebeek minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan de gemeente geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer.

Uw gift is een periodieke gift als
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse Gemeente te Tollebeek die in deze overeenkomst wordt genoemd;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Protestantse Gemeente te Tollebeek.

Bij overlijden stopt de schenking
De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.

Overeenkomst op één naam
Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Een rekenvoorbeeld
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus. Stel uw belastbaar inkomen is € 35.000 en u schenkt € 200 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42 procent (2014). Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus. Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kunt u de gift zelfs verhogen naar € 345.

Voorbeeld

Eenmalige gift
Uw jaarlijkse schenking: € 200
Teruggave Belastingdienst: € 0
Uw netto schenking: € 200

Periodieke gift
Uw jaarlijkse schenking: € 345
Teruggave Belastingdienst: € 145
Uw netto schenking: € 200

Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 200, maar in het geval van een periodieke gift kunt u € 345 naar de Protestantse Gemeente te Tollebeek overmaken, omdat u in dit geval € 145 terug ontvangt van de Belastingdienst.

Hoe werkt het
• Download het formulier Periodieke gift in geld van de website van de Belastingdienst
• Vul de overeenkomst in en geef beide getekende exemplaren aan de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.
• De penningmeester vult zijn onderdelen van de overeenkomst in en geeft uw exemplaar aan u terug.

Protestantse Kerk is een ANBI
Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. De Protestantse Gemeente te Tollebeek is een ANBI.