Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Predikant

Predikant

Onze predikant: ds. Ilonka Terlouw

Op 17 mei 2015 is Ilonka Terlouw bevestigd als de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente te Tollebeek. In een feestelijke dienst werd zij ingezegend door ds. J. Duister te Zwartsluis. Een week later, op Eerste Pinksterdag, hield zij haar intrededienst voor de gemeente. (Een verslag in foto’s vindt u hier.

Aan deze diensten is een traject van beroepingswerk voorafgegaan. Ilonka nam de plek in van ds. Theo van Staalduine, die in oktober 2013 afscheid genomen had van onze gemeente. Een beroepingscommissie, met daarin mensen die een dwarsdoorsnede vormden van onze gemeente, ging aan de slag.

Na vele gesprekken, bezoeken, ‘luisterbeurten’, onderzoek én enkele teleurstellingen kon de commissie – begeleid door ds. Gerlof van Rheenen te Nagele - in december 2014 een voorstel doen aan de kerkenraad. Het voorstel betrof de 34-jarige Ilonka Terlouw uit Huizen, getrouwd en moeder van een zoon. Zij had al enkele jaren een preekconsent, maar had tot dan toe geen eigen gemeente gehad. Wel ging (en gaat) zij zeer regelmatig voor in diverse kerken.

De kerkenraad heeft het voorstel van de beroepingscommissie unaniem overgenomen. Vervolgens is er een gemeenteraadpleging gehouden – op donderdag 22 januari 2015 – waarin alle aanwezigen kennis konden maken met Ilonka. Een week daarvoor was zij in Groningen gepromoveerd tot doctor in de praktische theologie over het onderwerp Wat is de betekenis van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus in het dagelijks leven?.

Alle aanwezigen op de gemeenteavond gingen akkoord met het beroepen van dr. Ilonka Terlouw, een besluit dat met applaus werd begroet. Na de verplichte periode van één week waarin gemeenteleden bezwaar konden indienen tegen de gevolgde beroepingsprocedure, heeft de kerkenraad formeel het beroep uitgebracht.

Na enkele weken kregen wij het verlossende antwoord: “Het is mij een genoegen jullie te vertellen dat ik het uitgebrachte beroep van harte aanneem. Ik zie ernaar uit om bij jullie in de gemeente aan het werk te gaan (…)Ik zie uit naar een goede, vruchtbare en mooie tijd in de gemeente Tollebeek.” Een brief die gevolgd werd door een prachtige bevestigings- en intrededienst!

Meer weten over Ilonka? Kijk dan op haar website, www.ilonkaterlouw.nl