Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Nieuws » Nieuws Archief » Kerkbalans 2015

Kerkbalans 2015

Mijn kerk..?

De Actie Kerkbalans 2015 gaat volgende week van start onder het motto: “Mijn kerk in balans”. Van 18 tot 31 januari zullen de brieven worden bezorgd en weer bij u opgehaald worden door onze vrijwilligers.

Sinds vele jaren wordt in onze kerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich welkom voelen! Tijdens de afgelopen Kerstdagen hebben veel mensen licht, troost en saamhorigheid gezocht in de verschillende vieringen. Voor iedereen heeft de kerk een eigen waarde. Het thema van de actie Kerkbalans is daarom ‘Mijn kerk..? Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, deelt, rouwt, viert en vult u zelf maar verder in.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van de leden. De bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk. Mede dankzij de trouwe bijdragen hebben we samen veel tot stand kunnen brengen. Denkt u bijvoorbeeld aan de verbouwing van 2 jaar geleden. Om ook in het komende jaar onze plannen te kunnen realiseren, hebben we uw steun nodig. Bijvoorbeeld voor het beroepingswerk en het aanstellen van een dominee.

Daarom vragen wij u om een bijdrage aan de actie Kerkbalans. Op de begroting van 2015 is een bedrag opgenomen van 73.000 euro als opbrengst uit de actie Kerkbalans. Het zou heel mooi zijn als we dit bedrag ook dit jaar weer kunnen opbrengen. We hopen zelfs op iets meer. De begroting van 2015 sluit nu namelijk op een negatief bedrag van 5.700 euro. We hebben meer onkosten dan opbrengsten. Kunt u dit jaar iets meer bijdragen? Als iedereen een steentje bijdraagt gaat het omgerekend om 30 euro per jaar, oftewel 2,50 per maand extra. Dat zou fantastisch zijn! Zo houden we samen onze kerk in balans.