Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Nieuws » Nieuws Archief » Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans 2014 is deze week van start gegaan onder het motto: “Wat is de kerk u (jou/mij) waard?”. Van 12 tot 26 januari zullen de brieven worden bezorgd en weer bij u opgehaald worden door onze vrijwilligers.

In 2013 hebben we na een flinke verbouwing het hele kerkcomplex aan de Fazantendrift weer in gebruik kunnen nemen. We hebben een prachtig gebouw gekregen dat voor veel doeleinden gebruikt kan worden. We mogen er met elkaar best een beetje trots op zijn dat we met heel veel inzet van heel veel leden een plek hebben gecreëerd waar we samen kunnen blijven werken aan het koninkrijk van God.

Het kerkelijk leven draait ook in 2014 gewoon door en daarom vragen wij weer uw bijdrage voor de actie Kerkbalans. Voor 2014 is de begroting vastgesteld op € 98.000, waarbij wij € 73.000 als opbrengst uit de actie Kerkbalans hopen te verkrijgen. Het afgelopen jaar was het resultaat ook € 73.000. Hetzelfde bedrag als in 2013 opbrengen lijkt een hele opgave in deze voor sommigen financieel moeilijke tijd. Toch denken wij dat het mogelijk is als iedereen naar draagkracht wil bijdragen. Naar draagkracht betekent dat wie meer inkomsten heeft meer kan betalen, opdat wie een kleinere beurs heeft, minder hoeft te betalen. Laten we zo solidair zijn als gemeente, om de kerk in stand te houden!