Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Nieuws » Nieuws Archief » Verdiepingsavonden

Verdiepingsavonden

Verdiepingsavonden commissie Vorming en Toerusting
Donderdag beginnen de 5 verdiepingsavonden voor gemeenteleden en belangstellenden in januari 2014. Een serie avonden over de Bijbel en de achtergronden van de Bijbelse verhalen.

Door deze avonden loopt een rode draad. Namelijk òns uitgangspunt: geloven, dat wij niet toevallig op aarde zijn maar dat er een Scheppende hand is die hiermee te maken heeft. En dat wij een roeping hebben op aarde.

Scheppingsverhalen
donderdag 9 januari 20.00 uur in de kerk
Een avond met beelden en uitleg van scheppingsverhalen in het algemeen. Wat bedoelen ze, wat willen ze vertellen en welke beeldtaal wordt daarbij gebruikt?

Genesis 1
donderdag 16 januari om 20.00 uur in de kerk
De prachtige ouverture van de Bijbel. De grootheid van God en zijn scheppende hand in zeven dagen.

Genesis - Het Tuinverhaal
donderdag 23 januari om 20.00 uur in de kerk
De geschiedenis moet beginnen. De Boetseerder en zijn maaksel. Wat kunnen we verwachten? Het verhaal van een tuin.

Genesis - Moord voor beginners
donderdag 30 januari om 20.00 uur in de kerk
De tuin uit en toen… We worden geconfronteerd met de vraag: “Ben ik mijns broeders hoeder?” Kennen we onze verantwoordelijkheid?

De Bergrede
donderdag 6 februari om 20.00 uur in de kerk
Wat is de Bergrede nu eigenlijk en wat betekent deze voor ons anno 2014?

We hopen op een fijne gedachtenwisseling. Iedereen is van harte welkom en neem gerust een ander mee. Graag tot ziens.