Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Nieuws » Nieuws Archief » Verbouwing
Onderliggende pagina's
Subsidies

Verbouwing

Geschiedenis

Bij de bouw van het protestants kerkelijk centrum in Tollebeek is destijds in 1962 ook een gymzaaltje gebouwd. Sinds januari 1963 verhuurde de kerk de gymzaal en kleedkamers aan de gemeente Noordoostpolder. De gemeente had de zaal ter beschikking voor het bewegingsonderwijs van de drie scholen in Tollebeek. Daarnaast werd de zaal verhuurd aan diverse andere geïnteresseerde verenigingen zoals majorettevereniging, volleybal, ouderengym, bodyfit, badminton, etc. De zaal werd veel verhuurd en was gedurende de gehele week beschikbaar (behalve op zondag). De gemeente betaalde ons hiervoor huurpenningen en de kerk was op haar beurt verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en schoonmaak.

Eind jaren 80 is de zaal vergroot en aangepast aan de eisen van die tijd. In 2003 is nog met de gemeente gesproken over uitbreiding van de gymzaal op basis van de nieuwe norm bewegingsonderwijs. Die uitbreiding is er niet gekomen. De verhuur van de gymzaal bracht jaarlijks zo’n € 19.000,- aan inkomsten met zich mee.

In 2011 is in Tollebeek een nieuw Multi Functioneel Centrum in gebruik genomen. De gymzaal van de protestantse kerk is daarmee overbodig geworden voor verhuur t.b.v. lichamelijk onderwijs en andere verenigingen. De kerk denkt al sinds 2007 na over een nieuwe bestemming voor de gymzaal, kleedruimtes, e.d.

Als verlengstuk van het college van kerkrentmeesters is er daarom een bouwcommissie opgericht die op basis van de geïnventariseerde wensen in 2009 met een verbouwplan is gekomen. Het plan heeft zowel betrekking op de gymzaal en bijzalen als de hal en ontvangstruimte van het kerkgebouw. Uitgangsstelling hierbij is: “Een breed toegankelijk kerkgebouw, middenin de Tollebeker samenleving maar met name voor gebruik van de eigen kerkelijke activiteiten.”

In 2010-2011 is het plan definitief gemaakt en goedgekeurd door de kerkenraad. Omdat de bouw van het Multi Functionele Centrum vertraging opliep, heeft de gemeente NOP onze gymzaal de eerste 2 kwartalen van 2011 nog volledig gehuurd.

Wat willen we?
De wens is om door middel van verbouw de gymzaal om te bouwen tot een meer multifunctionele ruimte, geschikt voor eigen kerkelijk gebruik (gemeente avonden, koffiedrinken na de dienst, jeugdkerk, kinderkerk, jeugdhonk, etc.). Daarnaast moet deze ook geschikt zijn voor kleinschalige verhuur.

In 2012 hopen we het 50-jarig bestaan van ons kerkgebouw te vieren. Na 50 jaar is het gebouw toe aan een verfrissende opknapbeurt, aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd om ook in de komende jaren vooruit te kunnen.

Kort samengevat:
1. Verbouw gymzaal tot multi-functionele ruimte; ook geschikt voor verhuur aan derden (gospelkoor, scholen, kleine verenigingen, verjaardag/huwelijksjubilea gemeenteleden, etc.).
2. Centraal gelegen keuken die direct verbonden is met de grote (gym)zaal.
3. Jeugdhonk op een nieuwe plek met eigen pantry; direct van buitenaf toegankelijk.
4. Meer vergaderruimte (zaaltjes) die ook voor oppas, kinderkerk, catechisatie, gespreksgroepen, archief kerk, etc. kunnen worden gebruikt.
5. Grote centrale hal/garderobe als ontmoetingsplek voor na de dienst en als noodopvang voor als de kerkzaal te klein is (Kerst, Pasen, dopen, begrafenissen).
6. Multi-media in hal en grote zaal (beeldprojectie, geluid en ringleiding).
7. Brandveilig gebouw (extra vluchtdeuren en bredere deuren als toegang tot de kerkzaal).
8. Breed toegankelijk en rolstoelvriendelijk gebouw waarbij alle zalen bereikbaar zijn (lift).
9. Groot onderhoud plegen aan dak en kozijnen (o.a. dubbel glas) voor betere isolatie en beperking van stookkosten.

Eén en ander wordt verduidelijkt in de bijgevoegde tekeningen.
Klik HIER om de bouwtekeningen te bekijken.
Klik HIER om de folder te bekijken.