Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Nieuws » Nieuws Archief » M/V in de polder

M/V in de polder

Open Avond m/v DONDERDAG 19 maart ‘Tijd’ (van leven) is het thema voor dit seizoen! Op woensdag 12 november jl. sprak Susanna Versteeg over dit thema.

Op DONDERDAG 19 maart komt er een vervolg in de vorm van een Open Avond voor mannen en vrouwen. Spreker is dan Ds. Ron van der Spoel. Sinds 2006 is hij predikant van Kruispunt, een kerk in de wijk Vathorst in Amersfoort. Deze gemeente is een samenwerkingsverband van de Hervormde Adventsgemeente te Amersfoort, de Chr.Geref. Kerk van Amersfoort en de Ned. Geref. kerk van Amersfoort Noord.

In 2002 richtte ds. Van der Spoel de organisatie Passie voor Preken op. Daarmee wil hij predikanten helpen om het evangelie op een duidelijke en krachtige manier over te brengen naar de toehoorder. Ds. Van der Spoel heeft onder andere gesproken op het Flevofestival, de pinksterconferentie van stichting Opwekking en EO-conferenties. Iedereen wordt beïnvloed door de tijd, of je jong of oud bent: Hoe vaak zeggen we niet: ‘Ik heb geen tijd’ of ‘wat vliegt de tijd’. We kunnen niet buiten onze agenda. Daar staan de afspraken in. Daar wordt onze tijd ingevuld. Deze avond is een initiatief van de Interkerkelijke Werkgroep Koffiebijeenkomsten en is deze keer bedoeld voor alle mannen en vrouwen, jong en oud, kerkelijk of niet-kerkelijk. Iedereen is welkom. Ronald Baarda zorgt voor de muzikale omlijsting van deze avond. De bijeenkomst wordt gehouden in het Groenhorstcollege aan de Balkan 16 te Emmeloord. Aanvang 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie. (een euro, tweede kopje gratis). De toegang is vrij, maar er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. Van harte welkom!!

Voor inlichtingen: Klaske Geerligs, tel. 611515; Sjanie Sterk, tel. 622988 (sjaniesterk@gmail.com)