Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Nieuws » Nieuws Archief » Bangladesh
side picture

Bangladesh

Deze zondag wordt er een extra bijdrage gevraagd voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Bangladesh. Door een verwoestende cycloon zijn duizenden mensen gestorven. Miljoenen zijn hun huizen en bezittingen kwijtgeraakt. Oogsten zijn weggespoeld. Er is gebrek aan voedsel en schoon drinkwater.

Met steun van ICCO & Kerk in Actie werken lokale organisaties aan het uitdelen van water en voedsel. Ook hebben mensen steun nodig bij het opnieuw opbouwen van hun huis en landbouwgebieden, zodat ze weer zelf kunnen gaan werken aan een nieuwe toekomst. Dat kan alleen met uw steun.

Wij vragen uw bijdrage voor de slachtoffers van de overstroming. Helpt u mee? Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Voor meer informatie website kerk in actie

U kunt uw gift ook overmaken:

Rekeningnummer: 11.42.86.914
t.n.v. Prot. Gem. Tollebeek
vermaleden Bangladesh