Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Nieuws » Nieuws Archief » Nieuwe Website
side picture

Nieuwe Website

Deze website is geopend tijdens de startzondag op 2 September 2007

In onze gemeente zijn er heel wat van die wegen en weggetjes. In de eerste plaats het pad naar de kerk. Vooral op zondag wordt dit pad druk bewandeld. Elke zondag komen we samen rondom het Woord van God.
Maar ook doordeweeks wordt het kerkenpad veel betreden: als we willen zingen bij één van de koren, als we ons oefenen in geloof en bijbelkennis op de catechese, bij de clubs, als we bij elkaar komen voor kringwerk of voor een gemeenteavond.

Er lopen ook wegen vanuit de kerk naar buiten: op zondag als we onze ervaring en beleving van de eredienst meenemen naar onze gezinnen, als de bloemen uit de kerk naar een gemeentelid worden gebracht, als predikant en ouderlingen op bezoek gaan of als diakenen mensen dichtbij of ver weg steun geven.

En dan zijn er nog de verschillende wegen naar elkaar: een huiskring of zomaar een eindje oplopen met de ander om met elkaar mee te leven of om elkaar te bemoedigen.

Als er veel wegen lopen en veel weggetjes elkaar kruisen, heb je een kaart nodig om de weg te vinden. Deze website wil die kaart zijn om wegwijs te worden in onze gemeente.

Wybren Streekstra
Voorzitter kerkenraad