Adres: Fazantendrift 10
8309 AM Tollebeek
Aanvang dienst: Zondagmorgen 9:30
Beginpagina » Nieuws » Nieuws Archief » Gemeenteavond

Gemeenteavond

De gemeenteavond van dit najaar wordt gehouden op woensdag 24 oktober, aanvang 20.00 uur, in de bovenzaal van de kerk.

Het thema van de avond is:

Waar staat de gemeente voor?

Deze vraag willen we onszelf op twee manieren stellen:

1. Binnenkerkelijk.
De PKN-gemeente Tollebeek wil bewust ruimte bieden aan de geloofsbeleving van al haar leden in de volle breedte van de Protes-tantse Kerk in Nederland: van uiterst orthodox tot vaag vrijzinnig: ieder mag zich gerespecteerd en welkom weten. Maar ontaardt “aanvaarding” van elkaar niet al te makkelijk in onverschilligheid? Hoe blijven we “betrokken” op elkaar in de kerk? En is er ook een grens, waar de aanvaarding en de betrokkenheid stopt? Waar staan we pal voor?

2. Als kerk in de samenleving.
Welke betekenis heeft onze gemeente voor het dorp Tollebeek en omgeving? Hebben we nog een woord en een daad voor de wereld? In het beleidsplan staat over die “gemeente in de wereld”

dat wij een open oog en een open oor hebben voor wat er in die wereld leeft en dat wij ons biddend en werkend geroepen weten tot dienstbaarheid aan de ganse schepping.

Dat klinkt mooi, maar hoe doen we dat. Waar staan we nu echt voor op ons stukje van Nederland?

Als uw eigen voorganger hoop ik zelf op 24 oktober het thema in te leiden. Maar daarna graag het woord aan u als leden van onze gemeente, waarvan u vindt dat we er voor moeten staan en voor moeten gaan!

Ds. Van Staalduine.